Om mig

Psykoterapeut MPF

Adresse

8660 Skanderborg,

Rypevej 9

Faglig baggrund

Hvem er jeg?


Jeg hedder Birgitte Randrup Krog og er født i 1960. Jeg er vokset op på Fyn i en familie med mor, far og en 3 år yngre bror. I dag bor jeg i Skanderborg, er gift og har to voksne børn samt et barnebarn.


Jeg tilbyder individuel terapi, parterapi og supervision fra min praksis i Skanderborg.


Jeg er samtidig underviser og fakultetsmedlem på Psykoterapeutisk Institut Aarhus. Desuden er jeg tilknyttet Skanderborg Kommunes Kompetence-center, hvor jeg varetager samtaleforløb for borgere med særlige behov.


Jeg er uddannet psykoterapeut og fysioterapeut, Master i Folkesundhedsvidenskab og har Master-forløb i Offentlig Ledelse.


Jeg er psykodynamisk orienteret og tager udviklingspsykologisk og psykoterapeutisk afsæt i, at vi sideløbende både har udviklet ressourcer og pådraget os skrammer i de nære relationer gennem vores udvikling og opvækst, og det er vigtigt for terapeuten at kunne få øje på begge dele.


Det er min overbevisning som terapeut, at det er væsentligt også at have kontakt med og være bevidst om egne forcer og begrænsnin-ger, og derfor vedligeholde fagligheden gennem bla. supervision og egenterapi.


Jeg har tidligere både arbejdet  som behand-ende, klinisk undervisende og ledende fysio-terapeut. Jeg har siden taget forskellige efter- og  videreuddannelser, og efterfølgende beskæftiget mig med mere specifikt med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, inkl. vejledning og undervisning, samt projekt-, proces- og personale-ledelse.  


En god  faglig og personlig erfaringsrygsæk for det psykoterapeutiske område, jeg nu arbejder inden for. 
Jeg har grundholdningen at have mod

på livet – som skal leves, mens vi er her.


Uddannelse


 • Psykoterapeut (4 årig uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus)


 • Jeg får både fortløbende supervision og arbejder med min egen personlige udvikling via egenterapi


 • Autoriseret fysioterapeut


 • Videreuddannelsen til Ledende og Undervisende Fysioterapeut


 • Master i Folkesundheds-videnskab (herunder Sundheds-fremme og Forebyggelse)


 • Masterforløb i Offentlig Ledelse (herunder organisations- og ledelsespsykologi og det Personlige Lederskab)


Erfaring


 • Psykoterapi – samtaleterapi (individuel, par og familie)


 • Supervision


 • Coaching


 • Undervisning og foredrag, på dansk og engelsk


 • Projektledelse og -udvikling


 • Ledelse


 • Medarbejderudvikling


 • Organisationsudvikling 


 • Kvalitetsudvikling i sund-hedsvæsenet (regionalt og nationalt)


 • Skriftlig formidling: artikler, bogkapitler mv. på dansk, engelsk


 • Fysioterapi

 + 45 22 73 30 10

b_krog@live.dk

8660 Skanderborg, Rypevej 9

CVR: 40680373